Wie is de Kempense Voetbalacademie ?
De Kempense Voetbalacademie bundelt meer dan 1000 spelers en is een samenwerkingsverband
tussen 5 voetbalclubs met jeugdwerking nl. KBSK Retie, KFC Witgoor Sport, KFC Dessel Sport, KSKKasterlee en KFC Lentezon Beerse. Ze behoort tot de Kempense Sportacademies, een gezamenlijk
initiatief sinds 2010 van de gemeenten Kasterlee, Dessel en Retie. Een professionele coördinator
organiseert opleidingen en vormingen in de Kempense regio om trainers en besturen up-to-date te
houden. Een plezierige en leerrijke omgeving creëren voor alle jeugdige sporters is het hoofddoel.
Samen weet je meer, samen heb je meer, samen kan je meer, .. . Kortom, samenwerken is een
goede manier om vooruitgang te boeken.
Samenwerken op lange termijn lukt enkel en alleen als er goede afspraken zijn. Daarom heeft de
Kempense Voetbalacademie een huishoudelijk reglement. Enkele onderdelen handelen over :
• Het dagelijks bestuur overlegt per kwartaal. De raad van bestuur komt semestrieel samen.
• Het voorzitterschap is roterend.
• Een tuchtprocedure is de gids tijdens moeilijke periodes.
De Kempense Voetbalacademie wil meegaan met de tijd én durft permanent op realistische wijze
vernieuwende initiatieven met berekende risico’s en impact te nemen. Enkele voorbeelden sinds
2018 zijn :
• Heldere interne afspraken betreffende stroming van spelers in de eigen club en tussen clubs.
• Pilootproject ‘hoog-kwalitatieve opleiding’
• Samenwerking Kempense Voetbalacademie – Club Brugge Academy
• Kempens Keepers Project o.l.v. Philip Mesmaekers
De Kempense Voetbalacademie bewaakt de kwaliteit van haar activiteiten o.a. door prestatieindicatoren te bepalen en te meten.
De Kempense Voetbalacademie legt het accent op respect o.a. met de organisatie van de
fairplaybeker ‘zomervoetbal en wintervoetbal’.
De Kempense Voetbalacademie wil een werking creëren (behorende tot de top van Vlaanderen) van
bestuurders, trainers, ouders, ploegverantwoordelijken, … ten voordele van ALLE spelers.
Contact : Jan Cuypers – info@jeugdsportnetkdr.be – 0479 58 25 62
Welke zijn de sportieve ambities van de Kempense Voetbalacademie ?
De missie van de Kempense voetbalacademie is :
• Het opleiden en maximaal doorstromen van ALLE jeugdspelers naar hun persoonlijke top.
• Het continu verbeteren van de kwaliteit van ELKE jeugdwerking binnen de Kempense regio
De visie van de Kempense voetbalacademie is :
• Het bundelen van de krachten (= versterkend effect) binnen de jeugdwerking van de
deelnemende clubs binnen de Kempense Voetbalacademie.
• Ondersteund en versterkt door de professionele ‘knowhow’ en ‘experience’ van de Club
Brugge Academy.
De principes van de Kempense Voetbalacademie zijn :
• De sportieve omkadering
o Permanente vorming van trainers betreffende technische, tactische, fysieke en
mentale aspecten (workshops, demo’s, …)
o Opvolging van spelers (testbatterijen, referentieschalen, …)
o Verhoging van de kwaliteit van trainingen (uitwisselen van sportieve knowhow,
kruisbestuiving, … )
o Versterken van de talentdetectie (talentdagen, tornooien, stages, …)
• Optimale doorstroming van ALLE jeugdspelers
o Iedereen traint en speelt op eigen niveau : gewestelijk, provinciaal, interprovinciaal,
elite
o Aandacht voor vroeg- en laat mature spelers
o Doorstroming
▪ naar het 1ste elftal in de eigen club.
▪ naar een interprovinciale club in de regio voor meer getalenteerde spelers.
▪ naar Club Brugge Academy (als eerste keuze) voor toptalenten.
• Aandacht voor terugstroming
o Spelers die uitstromen op interprovinciaal niveau, worden aangeboden op
provinciaal niveau.
o Spelers die uitstromen op provinciaal niveau, worden aangeboden op gewestelijk
niveau.
o Vermijden dat we spelers in de eigen club uitrangeren met mogelijk drop-out.
o We helpen elkaar om tekorten in spelers en trainers aantallen te kunnen opvangen.
Iedereen blijft zo lang mogelijk spelen bij de eigen club, in de eigen regio.
We gaan NIET leegroven.
Vanaf 2019-2020 creëren we een bijzonder sterke focus door 1 gezamenlijk sportief doel te kiezen
waar we allemaal 100 % voor willen gaan.
Contact : Jan Cuypers – info@jeugdsportnetkdr.be – 0479 58 25 62
Wie is Club Brugge Academy ?
Club Brugge Academy is de jeugdopleiding van Club Brugge.
Het doel is om jonge talentvolle spelers op te leiden tot lifestyle atleten die
in staat zijn om voor Club Brugge individueel en collectief prijzen te winnen.
Kernwaarden
• De Academy van Club Brugge werkt binnen de kernwaarden die
onderschreven worden door alle departementen.De vier
belangrijkste waarden binnen onze filosofie zijn engagement, team, open
communicatie en positivisme. Ook respect, passie, eerlijkheid, trots, zelfkennis, lerend
vermogen en vertrouwen dragen we hoog in het vaandel.
Missie
• Een kwaliteitsvolle Academy organiseren waarbij spelers ontwikkelen binnen de filosofie
van Club Brugge om ‘lifestyle’-atleten en professioneel voetballer te worden.
Visie
• Club Brugge wil zijn missie invullen met:
• Vaardige en sterk gemotiveerde spelers met een ‘No Sweat/No Glory’-mentaliteit en
met de wil om in een team te spelen;
• Een duidelijke herkenbare manier van voetballen;
• Individuele aandacht voor elk aspect van de opleiding: technisch, tactisch, fysiek, mentaal
en sociaal.
Doelstellingen
• Volgende targets vormen de drijfveer voor de werking van de Academy
• Het niveauverschil tussen het A- elftal en de beloften te verkleinen om de doorstroming
makkelijker te faciliteren naar het A-elftal;
• Elk seizoen 2 jeugdspelers laten aansluiten bij het A-elftal;
• Elk seizoen 1 speler voortbrengen die regelmatig als invaller actief is;
• Elke 4 seizoenen minstens 2 basisspelers voortbrengen;
• Permanent 2 Academy opgeleide spelers in het A-elftal hebben
De Club Academy in enkele cijfers
• 263 jeugdspelers maken deel uit van de Club Academy.
• 35 coaches, 5 medisch begeleiders, 2 materiaalmannen en 5 studiebegeleiders zijn dagdagelijks
bezig om onze spelers in ideale omstandigheden op te leiden.
• Op wedstrijddagen beschikt elk team over 2 teambegeleiders en 1 sportverzorger.
• Vanaf de leeftijdsgroep U13 verblijft 63% van onze jeugdspelers in een internaat (De Zwaan en
Palaestra) of een gastgezin.
• De Club Academy beschikt over 20 chauffeurs en 6 busjes die samen dagelijks 3000 kilometer
afleggen om onze spelers op hun bestemmingen te brengen.
De laatste jaren is er een evolutie van het klassieke opleidingsmodel naar een systeem waarbij
jongens onder U12 dichter bij huis kunnen trainen via de stedenprojecten in Brussel, Antwerpen en
de Denderstreek. Onder leiding van coaches van Club Brugge trainen deze jongens in de eigen regio
waardoor er meer tijd is voor ontspanning en huiswerk. Naast de 2 trainingen op locatie trainen deze
jongens dan ook éénmaal per week op Jan Breydel.
Contact : Jan Cuypers – info@jeugdsportnetkdr.be – 0479 58 25 62
Wat is de samenwerking tussen de Kempense Voetbalacademie en
Club Brugge Academy ?
De samenwerking tussen Club Brugge Academy en de Kempense Voetbalacademie focust op ALLE
jeugdspelers. Elke jeugdspeler dient zich te kunnen ontwikkelen op zijn niveau.
‘Door de samenwerking willen we jongens met heel wat potentieel rekruteren. Voor de jongens –
onder het elite-niveau – verbeteren we de opleiding. Dit doen we niet altijd door rechtstreeks in
contact te gaan met deze spelers, maar door het bijsturen van de coaches. Wij willen namelijk de
trainers van de clubs aangesloten bij de Kempense Voetbalacademie extra ondersteuning bieden,
zodat zij dit kunnen omzetten naar hun spelers’ zegt Dries Belaen recruitment Club Brugge Academy.
.
‘Naast de knowhow die wij vanuit Club Academy aanbieden aan de coaches organiseren wij
verschillende activiteiten waarbij er extra sportieve prikkels ontstaan voor de spelers.
Oefenwedstrijden tegen jeugdteams van Club Brugge, een uitnodiging voor onze Ives Faelens Cup op
Jan Breydel waarbij de talentengroepen bovenbouw tegen elkaar strijden, voorbereidingstornooien in
functie van de overgang naar 8 tegen 8 en 11 tegen 11 zijn allemaal activiteiten die tot het
jaarprogramma behoren.’

Julien Cools is peter van de samenwerking
Julien Cools is peter van de samenwerking tussen de
Kempense Voetbalacademie en Club Brugge Academy.
Julien Cools, afkomstig uit Retie, was gedurende 6 seizoenen
speler van Club Brugge. Hij speelde 261 wedstrijden en
maakte 44 doelpunten. Nam deel aan 2 finales (Europacup 1
en Europabeker) en won in 1977 de gouden schoen.
Aanspreekpersonen
• KSK Kasterlee : Kris Van Echelpoel
• KBSK Retie : Davy Van Dooren
• KFC Witgoor Sport : Sören Verdonck
• KFC Dessel Sport : Tom Adriaensen
• KFC Lentezon Beerse : Werner Maes
• Kempense Sportacademies : Jan Cuypers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *