Missie & Visie

Missie

Onze missie, als volwaardig lid van de KBVB, is een voorbeeld club te zijn in de omgeving. Zowel bij het seniorenvoetbal als bij het jeugdvoetbal. Het A-elftal wordt beschouwd als de vaandeldrager van de club met een jeugdwerking die het verlengstuk wil zijn. Het is de motivatie om de eigen jeugdspeler via de jeugdopleiding te laten doorgroeien naar het A-elftal. De sportieve, pedagogische en sociale aspecten zullen dan ook hand in hand gaan binnen een gezonde financiële omgeving om dit doel te bereiken.

 

Een vlotte communicatie tussen de bestuursleden en medewerkers moet in vol vertrouwen en opbouwende sfeer gebeuren. De club zal eveneens alle kansen grijpen om de infrastructuur optimaal te houden en te verbeteren, door alle mogelijke overheids- en andere instanties te benaderen.

 

Deze missie moet de club brengen tot een sportief beleid voor alle leden en alle betrokkenen.

 

Visie

• Het A-elftal op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen. In de toekomst de verloren plaats in 2de provinciale terug innemen.

• Het A-elftal moet een aantrekkingspool zijn voor de jeugdspeler door attractief voetbal te brengen met een herkenbare speelstijl.

• De jeugdopleiding wordt de springplank naar de 1ste ploeg: Deze is verdeeld in een onderbouw, middenbouw en een bovenbouw

• De jeugdwerking moet via een structurele werking, die gebouwd is op een administratief en technisch gekwalificeerd kader, elke jeugdspeler de kans geven tot maximale ontplooiing        naar hun eigen mogelijkheden.

• Jeugdopleiders steunen en kansen bieden om zich verder te ontwikkelen als opleider.

• Een gezonde financiële club die een toegevoegde waarde brengt naar sponsors door als een groeiende, sportieve en sociale club in de media vermeld te worden.

• Het pedagogische aspect mag nooit ver weg zijn.

• Iedereen de kans om naar eigen kunnen te fungeren binnen de club.

• Alle leden, losse medewerkers, ouders en sympathisanten binnen de club de opgestelde normen en waarden van de club te laten respecteren.

• Respect en discipline wordt hoog in het vaandel gedragen

• Het status van de club optimaal houden en eventueel verhogen.

• De club wil een belangrijke plaats nemen binnen het sociale verenigingsleven van Kasterlee

 

Rol en bijdrage van de jeugdwerking

1) Toegevoegde waarde naar sponsors toe.

a) Een positieve jeugdwerking is een aantrekkingspool van jeugd, ouders en sympathisanten waardoor de sponsors door hun steun in een positief sociaal daglicht gebracht worden.

 

2) Binding en doorgroeien van jeugdspelers.

a) Streven naar een brede basis om de continuïteit binnen de jeugdopleiding te garanderen.

b) Jonge spelers de kans geven in de seniorenelftallen.

 

3) Maximale ontplooiing naar eigen mogelijkheden.

a) Beschikt over een administratieve structuur:
Ondersteuning van de sportief technische structuur(interne/externe communicatie; alg coördinatie tussen de diverse categorieën; begeleidende functie van de trainer, afgevaardigden en losse medewerkers.)

b) Beschikt over een sportief technische structuur:

Hoofddoel elke jeugdspeler beter te leren voetballen.

 

4) Een belangrijke rol binnen het sociale leven in Kasterlee. Het plezant maken binnen onze club smeedt een band tussen jeugdspeler/ouder en supporter.